CHO ระดมทุน SPAC 3.6 พันล้านบาท พร้อมเข้าตลาดหุ้น NASDAQ สิ้นปีรับรองธุรกิจอีวี

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

CHO ประกาศระดมทุนรูปแบบ SPAC ในตลาดสหรัฐรายแรก ผ่าน Arogo Capital Acquisition Corp” มูลค่ากว่า 3.6 พันล้านบาท เข้าเทรดตลาดหุ้น NASDAQ สิ้นปี รองรับแผนลุยซื้อกิจการ Tech-EV ตั้งแต่ไตรมาส 1/65 ภายใต้โรดแมพ CHO Tech Riders 2030

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ระบุถึงการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการระดมทุนผ่านตลาดหุ้นต่างประเทศ โดย CHO เป็นผู้ประกอบการรายแรกของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการระดมทุนผ่านรูปแบบ SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับการซื้อกิจการหรือรูปแบบการลงทุนแบบอื่นๆ สำหรับธุรกิจ Technology และ EV ซึ่งถือเป็นเมกะเทรนด์ในขณะนี้ รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ Arogo Capital Acquisition Corp. เป็นบริษัทในกลุ่มของ Koo Dom Investment Limited Liability Company (Koo Dom) ซึ่ง Koo Dom มี CHO เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วนร้อยละ 100 จดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนด้านเงินลงทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่างๆ (Sponsor) ให้แก่ Arogo Capital Acquisition Corp. ตามกฎเกณฑ์การระดมทุนในรูปแบบ SPAC

บริษัทมั่นใจว่าการระดมทุนในรูปแบบ SPAC ผ่าน Arogo Capital Acquisition Corp. จะช่วยต่อยอดธุรกิจให้กับบริษัท ตามโรดแมพ CHO Tech Riders 2030 มุ่งสู่การเป็นบริษัท Technology เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต ตามแผนงานที่วางไว้ จากการเข้าไปซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องกับ Technology และ EV ซึ่งในอนาคตจะทำให้เกิดการ Synergy ธุรกิจร่วมกับบริษัท ผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นบริษัท

“การระดมทุนในรูปแบบ SPAC ในครั้งนี้ส่งผลบวกต่อ CHO อย่างมาก รวมถึงผลเชิงบวกต่องบการเงิน และสอดรับกับแผนโรดแมพ CHO Tech Riders 2030 ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีทรานสปอร์ต เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต” นายสุรเดช กล่าวในที่สุด

CHO ระดมทุน SPAC 3.6 พันล้านบาท พร้อมเข้าตลาดหุ้น NASDAQ สิ้นปีรับรองธุรกิจอีวี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 Arogo Capital Acquisition Corp. ได้ตั้งราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกจำนวน 9,000,000 หน่วย ที่ 10.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้สามารถขายได้ครบทั้งจำนวน 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเนื่องจากมียอดจองซื้อจากนักลงทุนจำนวนมากทำให้เกินจำนวนเสนอขาย จึงเสนอขายเพิ่มเติม (Green shoe Option 15%) อีกจำนวน 1,350,000 หน่วย รวมขายได้ 10,350,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 103.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.6 พันล้านบาท)

โดยจะจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Market และได้เริ่มซื้อขายในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามเวลาประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้สัญลักษณ์ “AOGOU” แต่ละหน่วยประกอบด้วยหุ้นสามัญคลาส A หนึ่งหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไถ่ถอน (Warrant) ได้หนึ่งใบซึ่งให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญประเภท A หนึ่งหุ้นในราคา 11.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เมื่อหลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยหน่วยเริ่มซื้อขายจะแยกกันเป็น หุ้นสามัญประเภท A และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) จะถูกจดทะเบียนในตลาด NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ “AOGO” และ “AOGOW” ตามลำดับ

Arogo Capital Acquisition Corp. เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในรูปแบบต่างๆ แบบไร้ขีดจำกัด อาทิ การควบรวมกิจการ การแลกเปลี่ยนทุน การได้มาซึ่งสินทรัพย์ การซื้อหุ้น การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการรวมธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือนิติบุคคลอย่างน้อยหนึ่งราย อย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทยังไม่ได้เลือกเป้าหมายว่าจะลงทุนกับบริษัทใด

โดยวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจประเภทเทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้า (EV) Smart Mobility หรือการขนส่งที่ยั่งยืนและระบบนิเวศทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทีมผู้บริหารมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางใน ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจการดำเนินงานด้านการขนส่ง และอุตสาหกรรมการผลิต